Referat af ordinær generalforsamling 2022

Torsdag d. 28. april 2022 kl. 19.00

Lejerbo’s fælleshus, Agerstien, 4660 Store Heddinge

Der var 13 deltagere, de 10 med stemmeret.

Valgt af dirigent

Valg af stemmetæller

Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

 1. Allan Skov valgt som dirigent, og bemærker at generalforsamlingen er indkaldt til tiden.
 2. Jan Erik Hansen er valgt som stemmetæller.
 3. Formandens beretning

Så gik endnu et år, det giver – som altid anledning til et tilbageblik, til en slags statistik over:

Hvad fik vi gjort – hvad mangler måske!  – hvad vil vi fremover

Allerførst fik vi sat de nyindkøbte legeredskaber op. Det var et større projekt, og tog noget tid.  Der blev lagt fliser ved svævebanen til et ny bord/bænkesæt, det er med 4 bænke, så der er god plads, og det er for tungt til at nogen gider flytte rundt på det. Der kom et nyt bord/bænkesæt i Kirsebærlunden. Der kom fliser til en ny basketkurv, og stativ med kurven blev monteret. Der blev gravet ud ved legeplads 2, (Bovangen/Digevangen), vippebilen og gravemaskinen blev støbt fast, og der kom ekstra faldgrus på.  Det var en rigtig god investering, de to nye legeredskaber bliver flittigt brugt.  Basket kurven bliver også brug – har jeg indtryk af.

Alt det graveri betød jo en del overskydende jord. Den blev dels brugt i rabatten mellem Vesterbro og Rosenvangen, så de spor efter opgravning blev udjævnet og der blev sået ny græs – det pyntede noget. Resten blev brugt på volden med Digevangen og Sirgræsvej, som stadig var noget ujævn efter de store træer var fældet.   Den er blev noget pænere nu, på vores side.  Den udvendige side mod stien er jo kommunens, det bliver ikke slået mere, så den side er ikke særlig pæn.

Vi fik ny wire på svævebanen – det tog også lang tid, de kunne ikke skaffe det stål, der skulle bruges. Rutsjebanen i Rosenvangen blev rettet op, den var blevet noget skæv.  Fitness redskaberne er blevet serviceret og lidt småreparationer.

Jeg har haft nogle samtaler med Materialegården bla. om de to ”steler” de har sat i Digevangen og Bovangen, og den,  der mangler i Rosenvangen. Men det er lidt op ad bakke – det virker som om de ikke snakker sammen, og den ene ved ikke hvad den anden siger!  Vi vil gerne have fjernet den i Bovangen, den står i vejen, når cykler drejer om hjørnet, og den har ingen praktisk betydning, da en bil kan køre ved siden af.  Den ville stå bedre ved Rosenvangen 18/20.  Den i Digevangen bør være en anden slags, da den skal have cyklisterne til at køre ned på vejen i stedet for at blive på fortovet.  Men her før lige før påske gik jeg området igennem sammen med en vejingeniør, han lovede at få set på det – snarest, og foreslog lidt asfalt på nedkørslen fra stien til vejbanen.  Men der er jo andre på Materielgården der skal sige god for det.  Men nu har jeg hans mail adresse, og kan/vil holde ham fast på det.

Det var nu ikke stelerne, der var årsagen til, at han kom herud. Han kom fordi jeg havde spurgt om det var OK at vi fik sat en Nærboks op, så Postnord og andre kan levere pakker her.  Den vil stå bedst lige ved Bovangen 78, der er let adgang både for pakkebilen og for dem, der skal hente pakkerne. Der står i forvejen en boks, som PostDanmark har sat op for mange år siden, og en antenneboks, samt gadespejlet.  Men vejteamet mente, vi havde så mange områder herude, så den kunne stå på vores eget areal. Men der er ikke adgang for biler til vores områder.  Derfor kom han og vi gik gennem området, og efterfølgende har jeg fået svar, at den bedste placering er den ved nr. 78, så det er i orden.

Så nu venter vi bare på Nærboks kommer og sætter den op, 2×2 m. , og vi kan alle bruge den, foruden Postnord er det  Bring og DHL der  kan bruge den.

Der er et ønske om at få sat nogle skraldespande op især ved legepladserne,  men det er et problem, hvem der skal tømme dem ! Der er også et ønske om at få navneskilte på stierne. Det skal jeg lige have talt med vejingeniøren om. Det kan være lidt svært at finde rundt, hvis men kommer gående eller på cykel ad stisystemet feks fra byen.

Vi fik igen et rigtig flot og stort juletræ sat op. Der er blevet lavet en stor solid fod til det, så det kan stå fast. Desværre var der ret hurtigt nogle, der synes det kunne være sjovt at ødelægge lyskæderne! ØV ØV Men Ole og Martin fik det fikset og sat nye kæder på. Det er så ærgerligt, at ting skal ødelægges, og det koster altså at udbedre. Men her skal lyde en stor tak til hele juletræsholdet – incl. Birkely som leverer det.

Det var ikke kun vores juletræ, det gik ud over, der var en del hærværk i området igennem december måned.

Vi skal også rette en tak til Jørgen, som passer området så fint. Han luger, brænder og klipper og sørger for her er pænt. Han klipper dog ikke hæk, vi har et lille stykke hæk i Rosenvangen ved legepladsen, der skal klippes.

Vi har fået tilbud en trampolin, til at sætte på legepladsen i Rosenvangen. Den kan graves ned, så den ikke flyver væk. Vi har endnu ikke sagt ja eller nej. Vi ville først have tjekket, hvordan forsikringen stiller sig til sådan en. Jeg har ikke hørt svaret endnu. Men nu skal vi snart give et svar til ejeren, for han skal jo af med den.

Vi har i bestyrelsen snakket meget om biodiversitet!  Skal vi have ”vild have” på nogle af vores områder – eller skal vi fortsætte med kun græs? Det kan jo gøres på mange måder.  Jeg synes helt bestemt at græsset skal slås som det plejer, så det ser pænt ud. Evt kan græsset få lov til at gro på volden bagest på fodboldbanen ved Bovangen/Rosenvangen.  Men der kunne jo feks sætte blomsterløg rundt om træerne mm. Vi kan også købe nogle blomstermåtter med stauder på. Det er plantet så der kommer blomster hen over hele sommeren, men det kræver lidt pasning og det er ikke billigt!

Vi kan også vælge at plante nogle buske, der giver liv og farver og tiltrækker insekter. Det kan være rododendron, måske sommerfuglebuske, og andre farverige buske, Forsytia, Ribes, jasmin og andre, som blomster flittigt og på forskellige tidspunkter.  Det vil give farvespil og plads til insekter, og ikke kræve meget vedligehold, når først de er plantet og i gang. Men hvad mener i, skal vi bruge penge på det, eller skal vi lade græsset være som i dag.

Vi har talt lidt om at få sat en hjertestarte op i området. Men det er ikke helt lige til. Den skal jo have strøm og let adgang. Men der arbejdes på at finde en løsning.

Debat: der var lidt snak om at buske er bedre end blomsterbede, dog fint med områder med løg. Ønsker ikke ”langhåret” græs.

 1. Regnskabet for 2021 er godkendt.
 2. Budgettet for 2022 er godkendt. Kontingentet fastholdes på samme beløb som nu.
 3. Forslag til vedtægtsændringer er vedtaget. 8 for, 2 imod til begge ændringer.
  Da vedtægtsændringer kræver 50% fremmøde, afholdes der ekstraordinær
  generalforsamling den 17. maj 2022, hvor begge forslag behandles igen.
 4. Ingen forslag modtaget.
 5. Anny Borch Jensen, Ole Arndt, Jan Erik Hansen og Martin Denni Nielsen er genvalgt for 2 år. Nyvalgt er Rene Brandt for 1 år.
 6. Allan Skov er valgt som suppleant for 1 år.
 7. Jens Bech Holst og Claus Larsen er genvalgt som bilagskontrollanter.

11.Bitten Bolvig, Digevangen 20, er valgt som bilagskontrollantsuppleant.

 1. Det blev foreslået, at nye ejere i Vestvangen modtager en folder med info om kontingent, vedtægter osv. Det blev også foreslået at få kommunen til at overveje at sætte større skraldespande op, samt skraldespande ved legepladserne. De større spande skal ikke tømmes så tit, så den samlede arbejdstid bliver ikke længere.

Mødet er slut kl.21:35

Referat: Ole Arndt