Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Mandag den 11. marts 2024 kl.19.00
Fælleshuset, Agerstien 33, Store Heddinge

Dagsorden: 
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller
 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget.
 6. Forslag fra medlemmerne. Skal modtages senest 26. februar 2024.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 4 for 2 år og 2 medlemmer for 1 år
  På valg for 2 år er: Ole Arndt, Anny Borch Jensen, Martin Denni Nielsen, Allan Borch Skov
  På valg for 1 år:  2  Nyvalg
 8. Valg af 2 suppleanter for 1 år:
  På valg er:  2 Nyvalg
 9. Valg af 2 bilagskontrollanter for 1 år:
  På valg er: Claus Larsen og Jens Bech Holst
 10. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant for 1 år:
  På valg er Pia Borch Skov
 11. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af
medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt sendes til
formanden for bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen, og derefter
omdeles til medlemmerne senest en uge før.  Der kan gives møde ved fuldmagt på
generalforsamlingen, hvert medlem kan dog max. medbringe 2 fuldmagter.

 

Venlig hilsen, pbv                                                                                                                                              
Anny Borch Jensen                                                                                                                                              
Formand  
Mail: annyborch@mail.dk

Orientering

Der er ikke sket kontingentopkrævning pr 1. maj, som vi plejer. Der vil ske opkrævning til 1. august eller måske 1. september.

Det skyldes tekniske misforståelser hos MasterCard, som først blev opdaget, da der ikke kom nogen indbetalinger. Alt er indberettet rettidigt, men MasterCard giver ikke besked, hvis noget mangler, eller der er trykket forkert !!

På generalforsamlingen ønskede vores kasserer ikke at blive genvalgt, og ingen andre ville tage posten, det lykkedes heller ikke at få valgt en fuldtallig bestyrelse!

Bestyrelsen har så arbejdet på forskellige andre løsninger. Så fremover bliver det Lokalrevision i Klippinge, der vil stå for kontingentopkrævningen – dog stadig gennem MasterCard, de vil også stå for det øvrige regnskabsarbejde. Der vil komme et forslag om en mindre kontingentforhøjelse til næste års generalforsamling. Kirsten Skov er konstitueret kasserer frem til generalforsamlingen, for at være kontaktpersonen mellem Lokalrevision og bestyrelsen. Kirsten blev valgt som bestyrelsesmedlem på generalforsamlingen i april og kender derfor endnu ikke foreningens regnskab mm. så evt. spørgsmål bedes rettet til formanden.

Desværre har arbejdet med at finde en anden løsning medført, at Jan Erik Hansen har trukket sig fra bestyrelsen.

Derfor har næstformanden taget over frem til generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Anny Borch Jensen, mail: annyborch@mail.dk

Hent PDF udgave HER

Indkaldelse til generalforsamling 2023

General forsamling 2023 indkaldelseIndkaldelse til ordinær generalforsamling
Onsdag den 19. april 2023 kl. 19.00
Fælleshuset, Agerstien 33, Store Heddinge

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller
 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget.
 6. Forslag fra medlemmerne. Skal modtages senest 5. april.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  På valg er: Anders Jensen, Steffen Brandorff og René Brandt (ingen af de tre modtager
  genvalg)
 8. Valg af 2 suppleanter for 1 år:
  På valg er; Allan Skov
 9. Valg af 2 bilagskontrollanter for 1 år:
  På valg er: Claus Larsen og Jens Bech Holst
 10. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant for 1 år:
  På valg er: Bitten Bolvig
 11. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal skriftligt sendes til formanden for bestyrelsen senest 2 uger før
generalforsamlingen, og derefter omdeles til medlemmerne senest en uge før.
Der kan gives møde ved fuldmagt på generalforsamlingen, hvert medlem kan dog max.
medbringe 2 fuldmagter.

Venlig hilsen, pbv
Formand
Jan Erik Hansen
Mail: sirgraesvej25@hotmail.com

 

Download PDF:

General forsamling 2023 indkaldelse

Tre garvede medlemmer takker af

Efter tilsammen næsten 50 års erfaring, valgte formanden, kasseren og webmasteren for Vestvangen at sige tak for denne gang og overdrage ansvaret og de mange års erfaring til en ny bestyrelse.

Ole Bull Jørgensen

Ole Bull Jørgensen har været formand for Vestvangen grundejerforening i de sidste 14 år.

Ole Wederking

Ole Wederking har de sidste 20 år været kasserer for Vestvangen grundejerforening.

Claus Larsen

Claus Larsen har de seneste 14 år været medlem af Vestvangen Grundejerforening. Her har Claus blandt andet været sekretær og webmaster.

Bestyrelsen vil gerne takke for mange års flot arbejde for alle tre.

Vigepligt i Rosenvangen

Bestyrelsen har fået en henvendelse omkring vigepligten i Rosenvangen.

Formanden har kontaktet politiet og her er svaret at – ALLE der nærmer sig dette/disse kryds har ubetinget vigepligt – hvad enten de kommer fra ”sidevejene” eller den gennemgående vej.

Politiets konklusion er at, når man har lavet et BELÆGNINGSSKIFT i hele krydset har alle, der skal ind i krydset UBETINGETVIGEPLIGT.

Tilskud til vejfester (lokale arrangementer)

Grundejerforeningen giver tilskud til vejfester for foreningens medlemmer. Tilskuddet, som er på 100 kr. pr. husstand, gives til mindre vejfester, hvor mindst 5 husstande i samme område laver et ”nabo arrangement”.

Tilskuddet kan kun udbetales én gang pr. år pr. husstand, og det udbetales til den, der har ansvaret for festen og i forhold til antal inviterede husstande.