Referat af ordinær generalforsamling 2020

Tirsdag den 11. februar 2020 kl. 19.30

Det Røde Palæ, Snurretoppen, Algade 32, Store Heddinge

 

DAGSORDEN:

Valg af dirigent

  • Jørn Johansen: Valgt

 

Valg af stemmetæller

  • Jeanette Baaring Watts: Valgt
  • John Hansen: Valgt

 

Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

  • Den nye bestyrelse kom hurtigt i arbejdstøjet efter generalforsamlingen i 2019. Der er en del arbejde forbundet med at skifte både kasserer og formand, det kan være lidt omstændeligt med både bank og nets, men vi fik det klaret. Med lidt hjælp fra Ole og Ole – og tak for det.

   Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året. Legepladserne er passet og tilset, der er skiftet tov og nødvendige bolte.

   Det ene gyngestativ gik løs, og Lars Laj kom og fik det sat fast, samtidig satte han låsemøtrikker på redegyngen, og fik sat nogle nye skruer i gyngestativet i Rosenvangen. (Han glemte så at melde klar – så spærret lidt længe).    Vi er ved at se på, om der skal udskiftes nogle af balanceredskaberne ved svævebanen, nogle af dem er noget slidte. Der skulle gerne komme nye fodboldmål her inden sommer, og måske der kan blive råd til et eller to legeredskaber mere. Vi skal også lige have set på gyngerne i Rosenvangen, har fået et par bemærkninger om, at de sidder for højt, så børnene har svært ved at komme op.

   Morfar klipper fortsat græsset –nu lidt kortere – pænt hele sommeren bortset fra Sirgræsvej området, hvor græsset vokser ekstra hurtigt.   Det vil nok blive slået lidt flere gange fremover. Så her er pænt nyklippet græs i hele vores område. Voldene ved Sirgræsvej er blevet rettet op, der var opstået nogle store ujævnheder, da de store træer blev fældet. Vores havemand har også fjernet jord på fliserne ved Sirgræsvej, det pyntede gevaldigt at få synlige fliser igen. – godt nok kommunens – men de har jo ikke tid. Der er plantet 2 nye syrener i stedet for dem, der gik ud. De er så plantet, så alle står i én række. Det er af hensyn til græsslåningen.

   Ligesom der er plantet en ny rød Kornel ved petanquebanen og nogle roser i rosenbedet, samt et nyt træ i Bovangen.

   Martin arrangerede Sommerfest i juli og der deltog ca. 30 deltagere. Vi lejede en stor grill og et medlem stillede et stort telt til rådighed. En rigtig hyggelig aften.

   Martin arrangerer en Sommerfest igen i år, det bliver den 15. august. Desværre kan han ikke låne teltet i år.   Nogen der kender en med et telt, der kan lånes!

   Der har været et      spørgsmål om hæktyper i Digevangen, det var ikke muligt at finde en lokalplan, men jeg fandt en gammel forordning, der ikke nævner hæk.

   Stevns kommune er ved at oprette Kløverstier i Store Heddinge, ligesom de har i Rødvig og i Hårlev, og en af dem kommer gennem vores område, så der vil blive sat skilte op. Det er på stien fra Vesterbro og over til volden med stengærdet.   Ikke forbi træningsredskaberne, da der er bestemte kilometermål på stierne.

   Vi er i dialog med Materialgården om en bom eller andet ved Digevangen pga der cykles på fortov, når man kommer fra Bovangen. Der er også set biler køre fra stisystemet og ind via fortovet.

   I december måned blev der igen sat et fint juletræ op.

   Vores Hjemmeside er blevet opdateret i løbet af året. Desværre blev den også hacket!  Den var hurtigt klar igen, og vi har nu købt noget nyt backupudstyr, så vi ikke mister vores data, hvis det sker igen.

   Og så til sidst et lille hjertesuk. Parkering udenfor parkeringspladserne. Vi ser det ret mange steder, og når det så er så vådt, som i denne vinter. Bliver græsset flere steder kørt af, og det hele ender i pladder og smat. Men nogle steder er der faktisk græsarmeringssten, hvor græsset bare har overtaget helt, fordi der ikke har været parkeret ret meget på det. Når der så bliver parkeret igen, bliver det jo kørt op og giver pløre og ælte – ikke særlig pænt, og heller ikke særlig rart at parkere på opkørt græs og jord. Jeg er derfor ved at kontakte Materialgården, for at høre, om det var muligt, at få de parkeringsarealer skrabet fri for græs/jord, så var det også mere tydeligt at se, hvor der er parkeringsplads og hvor der ikke er.  Derudover går det hårdt ud over hjørnerne flere steder, når specielt de store biler/lastbiler kører ind over. Det ser ikke særlig pænt ud.

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

  • Regnskabet for 2019 blev godkendt

Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.

  • Budgettet for 2020 er godkendt. Kontingentet fastholdes på samme beløb som hidtil.

 

Forslag fra medlemmerne.

  • Der er ingen forslag fra medlemmerne

Valg af medlemmer

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

  • På valg var: John Hansen, Ole Arndt, Allan Skov, Anny Borch Jensen
   • John Hansen: Ønsker ikke genvalg
   • Allan Skov: Ønsker ikke genvalg
   • Ole Arndt: Genvalgt
   • Anny Borch Jensen: Genvalgt
   • Jan Erik Hansen: Valgt ind til bestyrelsen

 

Valg af 2 suppleanter for 1 år:

  • På valg var: Martin Denni Nielsen og Nicolaj Brixtofte Jensen
   • Martin Denni Nielsen: Genvalgt
   • Nicolaj Brixtofte Jensen: Genvalgt

 

Valg af 2 bilagskontrollanter for 1 år:

  • På valg var: Jørn Farø og Claus Larsen
   • Jørn Farø: Ønsker ikke genvalg
   • claus Larsen: Genvalgt som bilagskontrollant
   • Jens Bech Holst: Valgt som bilagskontrollant

 

Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant for 1 år

  • På valg var Jens Bech Holst
   • Jens Bech Holst: Valgt som billagskontrollant i stedet
   • Allan Skov: Valgt som bilagskontrollantsuppleant

 

Diverse

Formanden takkede Allan Skov og John Hansen for deres insats i bestyrelsen over mange år. Desuden tak til vores tidligere formand Ole Buhl for hans fortsatte hjælp med legepladserne. Det er blevet bemærket, at gadebelysningen i Vestvangen igen er reduceret pga., at pærerne igen  trænger til udskiftning. Vi vil foretage en ny måling senere i år med vores luxmeter for at dokumentere forholdene overfor SEAS.

 

Referat: Ole Arndt