Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 11. februar 2020 kl. 19.30

Det Røde Palæ, Snurretoppen, Algade 32, Store Heddinge

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller
 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.
 6. Forslag fra medlemmerne.
 7. Valg af medlemmer
 • Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

          På valg er: John Hansen, Ole Arndt, Allan Skov, Anny Borch Jensen

 • Valg af 2 suppleanter for 1 år:

          På valg er: Martin Denni Nielsen og Nicolaj Brixtofte Jensen

 • Valg af 2 bilagskontrollanter for 1 år:

          På valg er: Jørn Farø og Claus Larsen

 • Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant for 1 år:

          På valg er Jens Bech Holst

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen eller møder, skal skriftligt tilsendes formanden for bestyrelsensen senest 2 uger før  generalforsamlingen, og derefter omdeles til medlemmerne senest en uge før.

Der kan gives møde ved fuldmagt på generalforsamlingen, hvert medlem kan dog max. medbringe 2 fuldmagter.