Referat af ordinær generalforsamling 2021

Torsdag den 27. maj 2021 kl. 19.30

Hansen’s lokaler, Algade 27, 4660 Store Heddinge

DAGSORDEN:

Valg af dirigent

  • Allan Skov: Valgt, samt bekræfter, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen.

Valg af stemmetæller

  • Martin Denni Nielsen: Valgt

Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

  •  2020 blev jo året, hvor næsten alt blev sat på pause pga Corona- pandemien.

   Vi fik holdt 2 bestyrelsesmøder, og 1 her i foråret, da det igen blev muligt. Ellers har bestyrelsen kommunikeret via mail, og et par gange har enkelte bestyrelsesmedlemmer mødtes for at se på områderne.

   Vi har et skur i Digevangen sammen med Antenneforeningen, det er blevet sat i stand og malet, og vi har delt regningen.

   Vi har brugt en del tid på vedligehold og forbedring af legepladserne.

   Der er indkøbt 2 nye fodboldmål til legeplads 1 ved Sirgræsvej, men de er meget lette og væltede let. Derfor har vi nu fået sat dem fast, så de ikke længere vælter, og der er blevet sat nyt beskyttelsesplast på gyngerne.

   Vi har indkøbt et basket-stativ mere, det skal sætte op på det grønne område mellem Digevangen og Bovangen i forlængelse af legeplads 2.

   Det kræver dog en byggetilladelse, som har ladet vente på sig, men den er kommet i dag. Så er det bare et spørgsmål, om vi skal vente længe på at Morfars Haveservice får tid til at lægge fliser, og sætte den op. (de har temmelig travlt)

   På legeplads 2 vil vi opsætte en vippebil og en lille gravemaskine, men de har også ventet på byggetilladelse, den er kommet i eftermiddag.

   — det var lidt overraskende for mig, at det var nødvendigt med byggetilladelse for at opsætte de to ting på en eksisterende legeplads, så det har forsinket det en hel del.

   Ved legeplads 3 er der kommet ny snor på sidde pladen på svævebanen,(tak Ole).

   Vi har fået skiftet ståpladen på svævebanen, det tog lidt tid at få den leveret, så den er først skiftet her i foråret, men det er stadig meningen, at det kun er børn, der skal stå på den!

   Der er blevet  sat en støjdæmper på wiren.  Wiren knækkede dog for 14 dage siden, så nu venter vi på en ny, der skal nok også skiftes hjul og bremser.  Venter på et tilbud fra Lars Laj.

   Kæderne på balancebommene er sat fast, de er jo slidte, men der er ikke råd i noget af træet, på nogen af balanceredskaberne.

   På legeplads 4 er der ikke sket ændringer, men vi er ved at tjekke op på gyngestolperne, og på rutsjebanen – den er vist lidt skæv.

   Fitness redskaberne bliver brugt en del – ikke meget, men de bliver brugt. Der er tidligere tegnet et serviceabonnement, men jeg har nu konstateret at indehaveren af firmaet er død, og ingen har overtaget kontrakten, så lige nu venter vi på, om dem, der har overtaget en del af firmaet, kan lave et serviceabonnement. Har modtaget tilbud dd.

   Vi har skiftet bord/bænke sættet i bunden af Bovangen, og vi har købt et nyt til Kirsebærlunden, det er dog ikke sat op endnu.

   Det skyldes at vi også har købt et sæt til at stå ved svævebanen, men der skal lægges fliser først, og det er mest praktisk at fliserne bliver lagt samtidig med fliserne til basket stativet. Begge sæt er leveret sammenpakket med gravemaskinen, og det er bedst at vente med at åbne pakningen, til det hele skal bruges –  både på grund af vejret, men også pga evt tyveri. Lige nu vejer pakken 300 kg. Så de løber ikke lige med den. Og det kan heller ikke ses, hvad det er. Kun vippebilen kan ses, men den er også sværd at løbe med, da den er boltet fast i pallen.

   Sættet ved svævebanen bliver med 4 bænke på, så får det nok lov til at blive stående.

   Vi fik et ca. 20 årigt kastanjetræ foræret, det var blevet for stort til at stå i en lille have. Det er plantet på volden ved fodboldbanen mellem Bovangen og Rosenvangen, og det gror fint. Det kostede dog lidt at få det flyttet.

   Der er brugt en del tid på at finde ud af, hvem der har gravet i rabatten foran Rosenvangen ind mod Stivangen, og glemt at rette opgravningen af. Kommunen kan ikke se, de har givet en gravetilladelse, Fibia og I. Anker Andersen siger det ikke er dem!

   Så nu får vi selv rettet den opgravning, som jo er lidt af en øjenbæ og se på, og der kan ikke slås græs.  Den bliver rettet samtidig med, at der bliver lagt fliser til basket stativ og bord/bænkesæt.

   Vi har i bestyrelsen haft en del snak, om vi skulle lade den opgravning være som vild natur, evt så blomster.

   Men jeg vil nu hellere, at vi finder nogle andre områder, hvor der kan være blomster og lidt vild natur. De 4 områder ud mod Vesterbro, synes jeg skal fremstå ens, og pænt klippede.

   Vi har mange store grønne områder, og selvfølgelig behøver der ikke være græs, som slås jævnligt – over det hele.

   Måske det kan være mere vildt på nogen af voldene.  Det er noget, vi arbejder videre med i bestyrelsen, og jeg har taget kontakt til en af kommunens naturvejledere, og fået en god snak om muligheder.

   Stevns kommune har jo i øjeblikket flere arrangementer, hvor de taler om netop biodiversitet. Desværre har jeg ikke kunnet deltage i nogen af dem.

   Man kan i øvrigt købe færdige bede – ligesom rullegræs -, det er noget vi tager op i bestyrelsen snarest.  Men det er ikke helt lige til, da vores vedtægter siger, der ikke må være frøspredende ukrudt !

   Og der vil også være lidt økonomi i.

   I øvrigt bliver vores grønne områder passet rigtig fint af Morfars Haveservice og af Jørgen, som passer bede, kanter mm og petanquebanen.

   Der er blevet sat 2  ”stolper” op  for at forhindre biler i at køre ind i Digevangen, det var ikke helt efter den aftale jeg lavede med dem på Materielgården. Dels skulle der kun være en forhindring ved Digevangen, dels skulle den mere forhindre cyklisterne i at køre på fortovet. Det er ret farligt, da biler, der kører ud fra indkørslerne ikke har en chance for at se en cykel på fortovet – specielt ikke, hvis det er et barn.

   Men jeg fortsætter debatten med dem, om at få en bedre i Digevangen og om at få fjernet den i Bovangen, den gør ingen gavn, da biler kan køre forbi, og den generer dem, der cykler.  Måske de kan flytte den op i Rosenvangen, hvor der godt kunne bruges en ved nr. 18/20.

   Vi holder øje med lysstyrken i gadelamperne og kontakter SEAS-NVE hvis lys niveau falder. Igen i 2020 fik vi et rigtig flot juletræ. Det var noget større og kneb med at stå fast i blæsevejret. Men det så godt ud. Tak til Ole og Martin.

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

  • Kasserens regnskab for 2020 godkendt. Budgettet for 2021 godkendt.

Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.

  • Der er ingen ændring til det årlige kontingent.

Forslag fra medlemmerne.

  • Der er ingen forslag fra medlemmerne

Valg af medlemmer

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

  • På valg var: John Hansen, Ole Arndt, Allan Skov, Anny Borch Jensen
   • Anders Jensen: Genvalgt for 2 år
   • Steffen Brandorff: Genvalg for 2 år
   • Jeanette Baaring Watts: Ønsker ikke genvalg

Valg af 2 suppleanter for 1 år:

  • Ingen suppleanter er valgt

Valg af 2 bilagskontrollanter for 1 år:

  • På valg var: Claus Larsen og Jens Bech Holst
   • Claus Larsen: Genvalgt som bilagskontrollant for 1 år
   • Jens Bech Holst: Genvalgt som bilagskontrollant for 1 år

Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant for 1 år

  • På valg var Allan Skov
   • Allan Skov: Genvalgt som bilagskontrollantsuppleant for 1 år

Diverse

Det er foreslået at gennemse foreningens vedtægter og evt. justere dem, hvor de måtte være utidssvarende. Der er en del støj fra Bovangen 23, naboerne opfordres til at tage en samtale med ejeren af ejendommen. Hvis det ikke hjælper, kan naboer kontakte politiet med en støjklage. Mht. parkering af varebiler og lignende er det sådan, at området er offentligt, og det derfor er lovligt, så længe det er køretøjer på under 3500 kg.

Mødet er afsluttet kl. 21:15

Referat: Ole Arndt