Alle indlæg af Webmaster

Vigepligt i Rosenvangen

Bestyrelsen har fået en henvendelse omkring vigepligten i Rosenvangen.

Formanden har kontaktet politiet og her er svaret at – ALLE der nærmer sig dette/disse kryds har ubetinget vigepligt – hvad enten de kommer fra ”sidevejene” eller den gennemgående vej.

Politiets konklusion er at, når man har lavet et BELÆGNINGSSKIFT i hele krydset har alle, der skal ind i krydset UBETINGETVIGEPLIGT.

Tilskud til vejfester (lokale arrangementer)

Grundejerforeningen giver tilskud til vejfester for foreningens medlemmer. Tilskuddet, som er på 100 kr. pr. husstand, gives til mindre vejfester, hvor mindst 5 husstande i samme område laver et ”nabo arrangement”.

Tilskuddet kan kun udbetales én gang pr. år pr. husstand, og det udbetales til den, der har ansvaret for festen og i forhold til antal inviterede husstande.