Indkaldelse til ordinær generalforsamling

tirsdag den 29. januar 2019, kl. 19.30 i Det Røde Palæ, Snurretoppen, Algade 32, 4660 Store Heddinge

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller

3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

5.  Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent, som foreslås uændret til 750 kr.

6. Forslag fra medlemmerne

7. Valg af 1-3 medlemmer til bestyrelsen (for 2 år)
Jeanette Baaring Watts, John Hansen, Ole Arndt og Allan Skov modtager genvalg.
Ole Wederking, Claus Larsen og Ole Bull Jørgensen ønsker IKKE genvalg.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år)
Nicolaj Brixtofte Jensen modtager genvalg.

9. Valg af 2 bilagskontrollanter (for 1 år)
Anny Borch Jensen og Jørn Farø modtager genvalg.

10. Valg af 1 bilagskontrolsuppleant (for 1 år)
Jens Bech Holst modtager genvalg.

11. Evt.

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen eller møder, skal skriftligt tilsendes formanden for bestyrelsen senest 2 uger før pågældende generalforsamling, og derefter omdeles til medlemmerne senest en uge før.

Der kan gives møde ved fuldmagt på generalforsamlingen, hvert medlem kan dog max. medbringe 2 fuldmagter.