Orientering

Orientering

Der er ikke sket kontingentopkrævning pr 1. maj, som vi plejer. Der vil ske opkrævning til 1. august eller måske 1. september.

Det skyldes tekniske misforståelser hos MasterCard, som først blev opdaget, da der ikke kom nogen indbetalinger. Alt er indberettet rettidigt, men MasterCard giver ikke besked, hvis noget mangler, eller der er trykket forkert !!

På generalforsamlingen ønskede vores kasserer ikke at blive genvalgt, og ingen andre ville tage posten, det lykkedes heller ikke at få valgt en fuldtallig bestyrelse!

Bestyrelsen har så arbejdet på forskellige andre løsninger. Så fremover bliver det Lokalrevision i Klippinge, der vil stå for kontingentopkrævningen – dog stadig gennem MasterCard, de vil også stå for det øvrige regnskabsarbejde. Der vil komme et forslag om en mindre kontingentforhøjelse til næste års generalforsamling. Kirsten Skov er konstitueret kasserer frem til generalforsamlingen, for at være kontaktpersonen mellem Lokalrevision og bestyrelsen. Kirsten blev valgt som bestyrelsesmedlem på generalforsamlingen i april og kender derfor endnu ikke foreningens regnskab mm. så evt. spørgsmål bedes rettet til formanden.

Desværre har arbejdet med at finde en anden løsning medført, at Jan Erik Hansen har trukket sig fra bestyrelsen.

Derfor har næstformanden taget over frem til generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Anny Borch Jensen, mail: annyborch@mail.dk

Hent PDF udgave HER

Anders Jensen

Lukket for kommentarer.