Arkiv 2023

Orientering

Der er ikke sket kontingentopkrævning pr 1. maj, som vi plejer. Der vil ske opkrævning til 1. august eller måske 1. september.

Det skyldes tekniske misforståelser hos MasterCard, som først blev opdaget, da der ikke kom nogen indbetalinger. Alt er indberettet rettidigt, men MasterCard giver ikke besked, hvis noget mangler, eller der er trykket forkert !!

På generalforsamlingen ønskede vores kasserer ikke at blive genvalgt, og ingen andre ville tage posten, det lykkedes heller ikke at få valgt en fuldtallig bestyrelse!

Bestyrelsen har så arbejdet på forskellige andre løsninger. Så fremover bliver det Lokalrevision i Klippinge, der vil stå for kontingentopkrævningen – dog stadig gennem MasterCard, de vil også stå for det øvrige regnskabsarbejde. Der vil komme et forslag om en mindre kontingentforhøjelse til næste års generalforsamling. Kirsten Skov er konstitueret kasserer frem til generalforsamlingen, for at være kontaktpersonen mellem Lokalrevision og bestyrelsen. Kirsten blev valgt som bestyrelsesmedlem på generalforsamlingen i april og kender derfor endnu ikke foreningens regnskab mm. så evt. spørgsmål bedes rettet til formanden.

Desværre har arbejdet med at finde en anden løsning medført, at Jan Erik Hansen har trukket sig fra bestyrelsen.

Derfor har næstformanden taget over frem til generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Anny Borch Jensen, mail: annyborch@mail.dk

Hent PDF udgave HER

Indkaldelse til generalforsamling 2023

General forsamling 2023 indkaldelseIndkaldelse til ordinær generalforsamling
Onsdag den 19. april 2023 kl. 19.00
Fælleshuset, Agerstien 33, Store Heddinge

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller
 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget.
 6. Forslag fra medlemmerne. Skal modtages senest 5. april.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  På valg er: Anders Jensen, Steffen Brandorff og René Brandt (ingen af de tre modtager
  genvalg)
 8. Valg af 2 suppleanter for 1 år:
  På valg er; Allan Skov
 9. Valg af 2 bilagskontrollanter for 1 år:
  På valg er: Claus Larsen og Jens Bech Holst
 10. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant for 1 år:
  På valg er: Bitten Bolvig
 11. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal skriftligt sendes til formanden for bestyrelsen senest 2 uger før
generalforsamlingen, og derefter omdeles til medlemmerne senest en uge før.
Der kan gives møde ved fuldmagt på generalforsamlingen, hvert medlem kan dog max.
medbringe 2 fuldmagter.

Venlig hilsen, pbv
Formand
Jan Erik Hansen
Mail: sirgraesvej25@hotmail.com

 

Download PDF:

General forsamling 2023 indkaldelse